תחום המיסים הוא התחום העיקרי של פעילותנו וככזה, משרדנו נמנה על המשרדים הידועים בתחום בישראל. שירותי המס של משרדנו כוללים:


ליטיגציה ועימותי מס

משרדנו מעניק את שירותיו בכל שלבי המחלוקת עם שלטונות המס, לאמור: החל משלב א' של בדיקת הדו"ח השנתי, עבור בשלב השומה, הערעור לבית-המשפט המחוזי ועד לבית-המשפט העליון. מעורבותנו בבדיקת היבטי המס של עסקאות רבות, מעניקה לנו יתרון מיוחד לעת הופעותינו בפני שלטונות המס – אנו לא רק מופיעים ומגנים על תכנון המס, אלא גם מצויים היטב ביחסי הגומלין שבין תכנון מס מוצלח ותוצאת התדיינות שתואמת אותו. אנו הופענו בדיונים משפטיים בפני בתי המשפט המחוזיים ובפני בית המשפט העליון בכל תחומי המיסוי. חלק ניכר מהתיקים בהם הופענו הובילו לתקדימים מנחים.
 • מיסוי חברות
  • מיסוי בינלאומי
   • נאמנויות
    • מיסוי נכסי דלא ניידי
     • מס ערך מוסף
      • ליטיגציה ועימותי מס
       • תגמול בכירים
        • תחומי פעילות נוספים
         א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
         Tivonet