תחום המיסים הוא התחום העיקרי של פעילותנו וככזה, משרדנו נמנה על המשרדים הידועים בתחום בישראל. שירותי המס של משרדנו כוללים:


תגמול בכירים

אנו מייעצים למנהלים בכירים ולמעבידיהם, בדבר היבטים שונים של תיגמול בכירים, עם דגש מיוחד על תוכניות יצירתיות, שמטרתן לדחות את מיסוי התיגמול, מבלי לגרום נזק מיסויי למעביד. ייעוצנו משתרע על-פני תוכניות אופציה, תיגמול באמצעות מניות פנטום ותיגמול באמצעות הצמדה לעליית ערך המניות. אנו מתעדכנים באורח שוטף בשינויים הסטטוטוריים החלים בתחום דיני העבודה ובתחום דיני המס, שראוי שלקוחותינו יתנו את ליבם להם, הן לגבי תוכניות תיגמול חדשות והן לגבי תוכניות תיגמול קיימות.
 • מיסוי חברות
  • מיסוי בינלאומי
   • נאמנויות
    • מיסוי נכסי דלא ניידי
     • מס ערך מוסף
      • ליטיגציה ועימותי מס
       • תגמול בכירים
        • תחומי פעילות נוספים
         א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
         Tivonet