תחום המיסים הוא התחום העיקרי של פעילותנו וככזה, משרדנו נמנה על המשרדים הידועים בתחום בישראל. שירותי המס של משרדנו כוללים:


מיסוי חברות

עיסוקנו במיסוי תאגידים, מוקדש בראש ובראשונה לפתרונן של שאלות מורכבות בתחום דיני מס החברות. רוחב היריעה והמגוון הרחב של עיסוקנו, מאפשרים לנו לפתח יכולת איכותית, שאנו מיישמים לעת תכנון מס אסטרטגי למיזוגים, רה-ארגון, רכישות, פיצולים, חלוקת רווחים, פירוקים ורכישות ממונפות של בעלי שליטה. אנו מייעצים ומייצרים מוצרים פיננסיים דלי מס, לרבות מניות, אגרות חוב, ניירות ערך המירים ונגזרים. סוגיות שונות המובאות בפנינו זוכות למענה מפורט במסגרת חוות הדעת המקיפות של משרדנו המוערכות הן על ידי עמיתים למקצוע והן על ידי הרשויות הרלבנטיות.
 • מיסוי חברות
  • מיסוי בינלאומי
   • נאמנויות
    • מיסוי נכסי דלא ניידי
     • מס ערך מוסף
      • ליטיגציה ועימותי מס
       • תגמול בכירים
        • תחומי פעילות נוספים
         א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
         Tivonet