תחום המיסים הוא התחום העיקרי של פעילותנו וככזה, משרדנו נמנה על המשרדים הידועים בתחום בישראל. שירותי המס של משרדנו כוללים:


תחומי פעילות נוספים

מומחיותנו בתחום המס מצריכה, כמובן, התמצאות עמוקה בתחומי משפט אחרים. כתוצאה מכך, פיתחנו באופן הדרגתי תחומי עיסוק אחרים, המשיקים לתחום דיני המס, המהווה את עיקר עיסוקנו.


אנו עוסקים בדיני ניירות ערך ושמחים לייצג חברות אשר מניותיהן רשומות למסחר בבורסות שונות. אנו מייעצים ומסייעים ללקוחות אלה ב:
 
דיווח שוטף ודיווח על אירועים יוצאי דופן;
 
דיווח שנתי;
 
גיוסי הון;
 
רכישות ידידותיות;
 
ניסיונות השתלטות;
 
חובות וזכויות בעלי מניות;
 
חובות דירקטורים;
 
מיזוגים ורכישות;
 
יחסים בין חברות מסונפות.אנו מייעצים ליזמים ולקרנות הון סיכון בתחום "תעשיות ההזנק". אנו בקיאים היטב בדרישות שמציבים גיוסי הון, בין ראשונים ובין הבאים אחריהם, הסדרי רישוי, תגמול ממציאים ויזמים, מיזמים משותפים לשיווק והסכמי פיתוח הבנויים על חלוקת העבודה והעלויות בין הצדדים לחוזה. אנו עובדים בהרמוניה עם עורכי-פטנטים, על-מנת להגן על המצאות "תעשיות הזנק", אם וכאשר מתעורר הצורך בכך.משרדנו עוסק ברוב הנושאים הנוגעים לדיני תאגידים, לאמור: רכישות, מיזוגים, הצעות רכש ועסקאות דומות, בין כתוצאה מייעוץ המס שניתן לגביהם ובין ללא קשר לייעוץ מס כזה. אנו מייעצים לבעלי שליטה, כמו גם לבעלי מניות מיעוט, בקשר לזכויותיהם המוגנות.

 • מיסוי חברות
  • מיסוי בינלאומי
   • נאמנויות
    • מיסוי נכסי דלא ניידי
     • מס ערך מוסף
      • ליטיגציה ועימותי מס
       • תגמול בכירים
        • תחומי פעילות נוספים
         א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
         Tivonet