בחינת תושבות יחיד לצרכי מס

1. רקע עובדתי

1.1 A הינה אזרחית ישראל ואזרחית אחת ממדינות אפריקה ("א"). 

1.2 בשנים האחרונות A עוסקת בפעילות כלכלית, חברתית ופוליטית ב-א', פעילות הנעשית הן על ידה באופן אישי והן בסיוע אחרים (ל-A שותף עסקי תושב א'), כל הכנסתה החייבת של A מקורה בפעילות זו.

1.3 במסגרת פעילותה ב-א' יזמה A פעילויות רבות למען הקהילה, כמו כן ל-A קשרים חברתיים ענפים עם תושבי א' ונשיא מדינת א' אף מינה את A לקונסולית כבוד של א' בישראל.

1.4 ל-A בית קבע בישראל ובית קבע ב-א'. לאחרונה רכשה A דירת מגורים נוספת בישראל לצרכי השקעה בלבד. 

1.5 בעלה של A שוהה בישראל במרבית ימות השנה. הבעל אינו מעורב בעסק כלשהו בישראל, הוא אינו עובד וכל ילדי בני הזוג בוגרים. 

1.6 עפ"י רישומי משרד הפנים נעדרה A מישראל בכל אחת מהשנים 2004-2007 בין 130-170 יום בשנה. 

1.7 ל-A רכב בישראל נושא לוחית דיפלומטית ושני רכבים ב-א'. 

1.8 A אינה מחזיקה חשבון בנק בישראל וכל חסכונותיה מופקדים בבנקים זרים. 

1.9 אין ל-A ביטוח רפואי בישראל (A מבוטחת בביטוח רפואי פרטי) והיא נחשבת לתושבת חוץ לעניין הביטוח הלאומי.

1.10 A רואה את א' כמקום מושבה, בכוונתה להמשיך ולפעול ב-א' לשהות בה את מירב זמנה ולהמשיך ולהעמיק את זיקותיה הרבות אליה. 

1.11 בשל אזרחותה ב-א', A חייבת במס מקומי על הכנסותיה. מס זה אכן משולם על ידה. 

1.12 עד לשנת 2006 דיווחה על הכנסותיה מ-א' בישראל. מהמס המגיע על פי הפקודה זוכה המס ששולם ב-א'. 2. השאלה המשפטית
האם הגדרת "תושב ישראל" שבסעיף 1 לפקודה, חלה על A במקרה דנן?3. מסקנות
חוות הדעת קבעה כי בחינה פיסקאלית של "מרכז החיים" של הנישום צריכה לתת עדיפות להיבטים עסקיים-כלכליים, על פני היבטים אחרים, לרבות קשרים אישיים ומשפחתיים. 
במקרה דנן, למרות התקיימות החזקה המספרית הקבועה בהגדרת "תושב ישראל" בפקודה, קבעה חוות הדעת כי יש לראות ב-A כתושבת א' לצורכי מס. זאת לאור בחינת "מרכז החיים" שלה, הן בבחינת הפן הפיזי- המקום בו נמצאות מירב זיקותיה, והן בבחינת הפן הסובייקטיבי- כוונתה והמקום בו היא רואה כמרכז חייה. 
עוד נקבע בחוות הדעת, כי במקרים מסוימים ניתן להפריד בין מקום מושבם של שני בני זוג, במקרים בהם נדרש אחד מבני הזוג לשהייה ממושכת במדינה אחרת לצרכי עבודה. 


א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet