מס ערך מוסף

חיוב במע"מ בגין אגרות נמל

דיון בחבות המע"מ בגין אגרות נמל לאור הוראות סעיף 30(א)(6) לחוק מע"מ. 
להרחבה

מיסוי דמי-תיווך

בחינת היבטי מס הכנסה ומע"מ בגין דמי תיווך שהתקבלו בידי מלכ"ר. 
להרחבה

הנדון: היבטי מע"מ בשירותים לתושבי חוץ

תקציר: זכאות למע"מ בשיעור אפס בגין חיוב חברה זרה בהוצאות פרסום שהוצאו על ידי חברה תושבת ישראל
להרחבה

מיסוי דמי-תיווך

בחינת היבטי מע"מ בגין דמי תיווך שהתקבלו בידי מלכ"ר.
להרחבה

היבטי מע"מ בשירותים לתושבי חוץ

זכאות למע"מ בשיעור אפס בגין חיוב חברה זרה בהוצאות פרסום שהוצאו על ידי חברה תושבת ישראל
להרחבה

סחר באופציות מעו"ף כפעילות מוסד כספי

האם פעילות סוחר באופציות מעו"ף מביאה אותו לגדר "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מע"מ?
להרחבה


א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet