נאמנויות

היבטי מיסוי בחלוקת כספים מנאמנות תושבת חוץ

מהם היבטי המיסוי הישראלי בגין חלוקת כספים מנאמנות תושבת חוץ
להרחבה

מיסוי נאמנות

סיווגה הנכון של הנאמנות כ"נאמנות יוצר תושב חוץ" והיבטי המיסוי הנלווים. 
להרחבה

היבטי מיסוי במכירת מניות חברה זרה המוחזקות בנאמנות עבור תושב ישראל

מהו מעמדן המיסויי של מספר נאמנויות שבהן נהנה נישום יחיד? ומהן חובותיו של הנישום כלפי מערכת המס הישראלית?
להרחבה

בחינת חובת דיווח על תקבולים מנאמנות

האם קמה לנישומים חובת דיווח לרשויות המס בישראל בגין תקבול במזומן בחלוקה מכספי נאמנות?
להרחבה


א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet