The Marker

תיקון דוח מס? רק בתום לב

11/02/2010
|
אמנון רפאל ושלומי לזר

האם רשאי נישום לתקן דוח שהגיש לשלטונות המס מפני שגילה בו ליקויים לאחר הגשתו?
להרחבה

רשות מיסים עם קול אחד

06/01/2010
|
אמנון רפאל ושלומי לזר

האם הסכם של נישום עם פקיד שומה אחד מחייב גם פקיד שומה אחר?
להרחבה

לפעמים כדאי לשלם מס

17/12/2009
|
אמנון רפאל ושלומי לזר

נישומים רבים מעדיפים להתאגד כחברה על מנת להקטין את נטל הביטוח הלאומי שהועלה לאחרונה. במרבית המקרים, במקביל להתאגדות כחברה מעבירים הנישומים נכסים שונים אל החברה תוך ניצול הפטור ממס הקבוע בפקודה. קיימת גם אפשרות אחרת
להרחבה

לתכנן את האקזיט בתחילת הדרך

12/11/2009
|
אמנון רפאל ושלומי לזר

רוב מיזמי ההי-טק פועלים באמצעות חברה. החיסרון במתווה זה עולה כאשר מתברר בעת האקזיט כי הרוכש אינו מעוניין לרכוש את מניות החברה אלא את פעילותה. על מנת להתגבר על הבעיה מוצע להקפיד מראש על פיתוח הנכסים הבלתי מוחשיים של המיזם באופן אישי על ידי היזם.
להרחבה

עצות מס למפקידים ב"בנק" מוני פנאן

28/10/2009
|
אמנון רפאל ושלומי לזר

האם הכספים שקיבלו המפקידים היו ריבית או החזר קרן? האם ניתן לקזז את ההפסד הנובע מאבדן הקרן כנגד הכנסות אחרות?
להרחבה
מציג תוצאות 6 - 10 מתוך 22
 • The Marker
  • לשכת רואי חשבון
   • הוצאת רונן
    • כנסים מקצועיים
     • ניוזלטר
      א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
      Tivonet