The Marker

סעד פיסקלי במשבר

26/05/2009
|
אמנון רפאל ושלומי לזר

בעיצומו של המשבר הפוקד את כלכלות העולם מעניקות מדינות רבות הקלות מס משמעותיות לנישומים וביניהן: קיזוז הפסדים שוטפים כנגד הכנסות שהצטברו בעבר; פריסת הכנסות הנובעות ממחילת חובות; ודיווח על בסיס מאוחד לצרכי מס.
להרחבה

מסלול מהיר לניכוי הוצאות השגחה

04/05/2009
|
אמנון רפאל ושלומי לזר

סקירת פסק הדין בפרשת "אלישע" בו הוכרה לראשונה על ידי בית המשפט העליון זכותו של הנישום לנכות מהכנסתו הוצאה זקופה, והצעה לתכנון מס המבוסס על פסיקה זו בשילוב עם הלכת ורד פרי
להרחבה

קנס הנישואים בתוקף

20/04/2009
|
אמנון רפאל ושלומי לזר

סקירת פסק דין "לס" בנוגע לחישוב הנפרד והלקחים שעל הנישומים להפיק מפסיקת בית המשפט.
להרחבה

ייעול רשות המיסים יחסוך למדינה מיליונים

15/02/2009
|
אמנון רפאל ושלומי לזר

שימוש בדואר אלקטרוני למסירת הודעות במקום המצאתן בדואר רשום יחסוך כספים רבים לרשות המיסים, ייעל את המערכת ויתרום רבות לאיכות הסביבה ולשיפור יכולת התיעוד ואחזור המידע השמור במדיה ממוחשבת.
להרחבה

הצתה מאוחרת

22/01/2009
|
אמנון רפאל ושלומי לזר

בית המשפט מוסמך מיוזמתו, להכריע בערעור מס הכנסה, על פי טענה שלא נטענה בידי פקיד השומה, גם אם שאר טענותיו של פקיד השומה נדחו מכל וכל.
להרחבה
מציג תוצאות 16 - 20 מתוך 22
 • The Marker
  • לשכת רואי חשבון
   • הוצאת רונן
    • כנסים מקצועיים
     • ניוזלטר
      א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
      Tivonet