מיסוי בינלאומי

כתיבת חוות דעת משפטיות

ליטיגציה ועימותי מס

מיסוי רילוקיישן

נאמנויות

מיסוי מקרקעין

מע"מ

תכנון וליווי עסקאות, מיזוגים פיצולים ורכישות

העברה בין דורית

החלטות מיסוי מקדמיות (פרה רולינג)

מיסוי הייטק

מיסוי בינלאומי

משרדנו מייעץ לחברות ישראליות ורב-לאומיות, בכל הנוגע להיבטי המס בישראל של עסקאות בינלאומיות, לרבות תכנון מבני השקעה יעילים, שינוי מבנה פעילות, סיוע בביצוע בדיקות נאותות לפני רכישת חברות בישראל, מחירי העברה, מיזוגים ורכישות, מיזמים משותפים, פיצולים, קרנות הון פרטיות, מימון וגיוס הון באמצעות בורסות ברחבי תבל. משרדנו מסייע הן למשקיעים ישראלים הפועלים מחוץ לישראל, והן למשקיעי חוץ, המבקשים להשקיע בישראל, בין בהשקעות אקטיביות ובין בהשקעות פסיביות. בנוסף, אנו מייעצים לעולים חדשים ולישראלים החוזרים לישראל בתכנון החזרה לישראל, ניתוח מועד תחילת התושבות בישראל, ובדיקת הזכאות להקלות המס הניתנות להם במשך תקופת ההטבות. אנו מצויים היטב בחוקים השונים המעניקים הטבות שונות להשקעות הון וליישומם לגבי משקיעים זרים. משרדנו עומד בקשר הדוק עם עורכי דין ורואי חשבון מובילים במדינות בהם פועלים לקוחותינו על מנת להבטיח את הצלחת תכנון המס הן בישראל והן במדינת היעד.

כתיבת חוות דעת משפטיות

לחוות הדעת של משרדנו ערך רב בעיני עמיתים למקצוע ואנשי רשויות המס.הענקנו חוות דעת משפטיות העוסקות בפתרונות יצירתיים לסוגיות מס מורכבות ומגוונות ללקוחות שונים במשק הישראלי, לרבות חברות ציבוריות, ישויות פרטיות, נאמנויות ויחידים. אנו מקפידים על השקעת מאמצים מיוחדים במחקר משפטי מדויק ומקיף בדיני המס בארץ ובעולם. חוות הדעת שלנו כתובות בלשון בהירה וברורה, והן מעניקות לנישום המסתמך עליהם פתרונות יצירתיים וייחודיים, בנוסף למטריית הגנה מפני הליך פלילי, והגנה טובה במישור המנהלי מפני טענת רשלנות.

ליטיגציה ועימותי מס

משרדנו מעניק את שירותיו בכל שלבי המחלוקת עם שלטונות המס – דיוני שומה, השגה, ובמידת הצורך טיפול בערעור לבית-המשפט המחוזי ולבית-המשפט העליון. מעורבותנו בבדיקת היבטי המס של עסקאות רבות, מעניקה לנו יתרון מיוחד לעת הופעותינו בפני שלטונות המס – אנו לא רק מופיעים ומגנים על תכנון המס, אלא גם מצויים היטב ביחסי הגומלין שבין תכנון מס מוצלח ותוצאת התדיינות שתואמת אותו. ייצגנו לקוחות בדיונים משפטיים רבים ומורכבים בפני בתי המשפט המחוזיים ובפני בית המשפט העליון בכל תחומי המיסוי. ניהול ההליכים בבתי המשפט דורש שילוב ייחודי של ידע משפטי, הבנה עמוקה של דיני המס, ויכולות ייצוג ושכנוע. חלק ניכר מהתיקים בהם הופענו הובילו לתקדימים מנחים.

מיסוי רילוקיישן

רילוקיישן הוא תהליך של מעבר ממדינה למדינה אחרת. רילוקיישן למטרת עבודה הוא זמני בדרך כלל ויכול להתבצע הן באמצעות החברה המעסיקה והן באופן אישי.

בעת יציאה לרילוקיישין יש לקחת בחשבון בין היתר את היבטי המס – הן בעת היציאה מישראל והן בעת החזרה לישראל. משרדנו מתמחה בסיוע למציאת פתרון מיטיבי שימזער את חשיפות המס ויפחית את חבות המס של הנישום באופן מיטיבי.

נאמנויות

אנו מתמחים בהקמת נאמנויות ברחבי העולם ובהיבטי המיסוי הנלווים לצעד זה בישראל ובמדינה בה הוקמה הנאמנות. אנו מייעצים ליוצרים, נאמנים ונהנים, ישראלים וזרים, במטרה לצמצם את חבות המס תוך הקפדה על עמידה נאותה בחובות הדיווח המוטלות עליהם. ניסיוננו ויכולותינו המקצועיות בתחום המיסוי מאפשרים לנו להציע ליחידים בעלי הון מתווי מס יצירתיים המספקים הגנה ראויה מרשת המס הישראלית במקרים רבים.

מיסוי מקרקעין

אנו מייעצים ליזמים, קבלנים ובעלי נכסים מסחריים רבי-היקף, כמו גם ליחידים ולשותפויות. עסקאות נדל"ן דורשות לעיתים תכנון מס ייחודי, במטרה להימנע מנטל מס מכביד במיוחד, מכפל מס, ולעיתים גם על-מנת להבטיח, כי המס ישולם מתוך תזרים המזומנים שייווצר במסגרת העסקה. עסקאות מורכבות ומתוחכמות, כמו גם פירוק איגודי מקרקעין, דורשות את החדשנות והיצירתיות שרכשנו מהתמצאותנו העמוקה בתחום הנדל"ן. ידע זה נרכש כתוצאה מליווי עסקאות רבות של משקיעים מקומיים בשוק הנדל"ן, והשקעות זרים בנדל"ן בארץ. למשרדנו ניסיון רב בעסקאות קומבינציה, פירוק איגודי מקרקעין, ליווי קבוצות רכישה, ויעוץ שוטף בעסקאות נדל"ן מסורתיות.

מע"מ

אנו מספקים יעוץ שוטף בנוגע להיבטי מס ערך מוסף הנוגעים לפעילותם של לקוחותינו, כמו גם תכנוני מס ייחודיים לקראת ביצוע עסקאות החורגות ממהלך העסקים הרגיל במקרים בהם נוצרת הזדמנות לניצול הוראת פטור או הוראה המעניקה אפשרות ליהנות ממע"מ בשיעור אפס. בנוסף, אנו עוסקים במציאת פתרונות בתחום המע"מ, ובמידת הצורך פונים לרשות המיסים, בבקשה לקבל החלטת מיסוי מתאימה.

תכנון וליווי עסקאות, מיזוגים פיצולים ורכישות

עסקאות רכישה ושינויי מבנה טומנים בחובם היבטי מס משמעותיים. אנו מסייעים ללקוחותינו בתכנון העסקה באופן מיטיבי לצרכי מס. משרדנו מלווה את הלקוח גם בשלב בדיקת הנאותות ואנו מטפלים בהמשך בדרישות הדיווח לצרכי מס הנובעות מהעסקה. לאחר השלמת העסקה, אנחנו מייצגים את לקוחותינו מול רשויות המס בשלבי השומה והביקורת על העסקה במידת הצורך.

העברה בין דורית

נישומים רבים שצברו הון לאורך השנים מעוניינים להעביר את נכסיהם לדורות הבאים. קיימות אפשרויות משפטיות ופיננסיות שונות להעברת ההון. תכנון נכון של העברות בין דוריות של נכסים בתוך המשפחה מחייב פרספקטיבה רחבה המשלבת את ההיבטים הרלבנטיים מתחום דיני המשפחה יחד עם היבטים רלבנטיים מתחום דיני המס, כגון: עריכת צוואות, הסכמי מתנה בחיים, הסכמים בין יורשים, והעברת נכסים לנאמנות במקרים המתאימים.

מדובר באתגר מורכב גם בהיבטי המס. ברוב המוחלט של המקרים תהליך של תכנון מס מקדים הוא הפתרון האידאלי הכולל בין היתר את ניתוח תוצאות המס האפשרויות בכל אחת מהחלופות הרלבנטיות ומציאת הפתרון המתאים ביותר בכל מקרה ומקרה.

משרדנו מתמחה במציאת פתרונות יצירתיים להעברת נכסי המשפחה לדור הבא בצורה נכונה ומושכלת ובהתאם לרצונו של הלקוח תוך התחשבות בהיבטי המס בעת ההעברה ואלה העלולים להתעורר בעתיד בעת מימוש הנכסים על ידי היורשים הפוטנציאליים. תכנון המס בהעברה בין דורית מביא בחשבון ,בין היתר,גם היבטי מיסוי מקרקעין ,והיבטי מיסוי בינלאומי בהתאם לצורך.

השירות רלבנטי במיוחד למשפחות אמידות המחזיקות במגוון של נכסים (נדל"ן בישראל; נדל"ן בחו"ל; השקעות בחברות ישראליות; השקעות בחברות זרות; אוספי אומנות יקרים; וכו') ובפרט במקרים בהם חלק מבני המשפחה אינם תושבי ישראל לצרכי מס.

החלטות מיסוי מקדמיות (פרה רולינג)

החלטות מיסוי מאפשרות ליהנות מוודאות בקשר לתוצאות המס של פעולה מסוימת. משרדנו בעל ניסיון רב בפניה לרשויות המס בתיקים הדורשים החלטות מיסוי מקדמיות, במגוון נושאים: מיזוגים ופיצולם, שוק ההון, מיסוי מקרקעין, מע"מ, קביעת תושבות, מיסוי נאמנויות, החלת Step Up על מניות שהתקבלו בירושה, ועוד..

מיסוי הייטק

משרדנו מעניק ייעוץ ושירותי מס הנוגעים לפעילות ההייטק הענפה בישראל. במסגרת זאת, אנחנו מעניקים ייעוץ בקשר להביטי המס הנובעים משינוי מבנה פעילות או העברת נכסים בלתי מוחשים בין חברות, סיווג הכנסות כהוניות או פירותיות, תגמולי עובדים מבוססי מניות או אופציות, וכדומה.

הירשמו לניוזלטר שלנו

נעדכן אתכם בכל מה שחשוב
דילוג לתוכן